ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ಇ-ಪುಸ್ತಕ : ೨೦೧೧

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ಇ-ಪುಸ್ತಕ : ೨೦೧೧

೨೦೧೧ನೇ ಸಾಲಿನ ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು ಇ-ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಾವು ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳು-೨೦೧೧ ಆನ್ಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ QR-Code ಮೂಲಕ...

ಸಂಪಾದಕೀಯ – ೨೦೧೧

ಅರಿವಿನ ಅಲೆಗಳ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯನೂ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆದಾರನೂ ಆದ ಗೆಳೆಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಈಗಾಗಲೇ ತಂತ್ರಾಂಶ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ, ಸಂಶೋದನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ...
ಅಲೆ ೧೪ – ನಿಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳು

ಅಲೆ ೧೪ – ನಿಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳು

ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇಂದು ಸಂವಹನ-ಮಾಹಿತಿ-ಮನರಂಜನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಬದಲು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ವೆಬ್ ಆಪ್(web app)ಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಸರ್ವರ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ನಾವು...
ಮುನ್ನುಡಿ – ೨೦೧೧

ಮುನ್ನುಡಿ – ೨೦೧೧

“ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು”ಚಿಂತಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತೋಳ್ಪಾಡಿಯವರು ತಮ್ಮದೊಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಪ್ರಸಂಗವೊಂದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗವಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೀಗ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ತೋಳ್ಪಾಡಿಯವರ ಮಾತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಹೀಗಿತ್ತು. ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ...
ಅಲೆ ೧೪ – ನಿಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳು

ಅಲೆ ೧೪ – ನಿಮ್ಮ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳು

ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇಂದು ಸಂವಹನ-ಮಾಹಿತಿ-ಮನರಂಜನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಣಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಬದಲು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು ವೆಬ್ ಆಪ್(web app)ಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಸರ್ವರ್ ಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ನಾವು...
ಅಲೆ ೧೩ – ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ – ತಲೆ ಬಿಸಿ ಏಕೆ?

ಅಲೆ ೧೩ – ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ – ತಲೆ ಬಿಸಿ ಏಕೆ?

ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ (ಯೋಜನೆ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗವೇ ಏಕೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಚೆಂದದ ಮನೆ ಕಟ್ಟ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಲೇ ಬೇಕು. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಜನಗಳು ಇರಬೇಕು, ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೆಲಸದ ತುಣುಕುಗಳು, ಇಂತಿಂಥ ದಿನವೇ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು...